Twin Consult bvba respecteert en beschermt de privacy van bezoekers op zijn website. Onze website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven. Alle informatie die wij van en over u verzamelen bij uw informatie aanvraag zullen alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden tussen Twin Consult bvba en de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig voor ons om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor informatie of ondersteuning.

Alle informatie en gegevens verstrekt via het contactformulier zijn vertrouwelijk en worden dan ook als dusdanig behandeld en opgeslagen. Deze informatie is nodig voor ons of onze consulenten om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor informatie of ondersteuning. Deze informatie blijft behouden gedurende de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken.

Twin Consult bvba zal geen gegevens, persoonlijke namen of andere gegevens, vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan het communiceren met bezoekers van Twin Consult bvba. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, discriminerende uitlatingen, of andere niet volgens de reglementen wordt gehandeld zoals die zijn opgesteld door Twin Consult bvba.

Twin Consult bvba eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992 en de nieuwe GDPR reglementering die van kracht gaat op 25 mei 2018, heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen, van deze site of uit het gegevensbestand aan te passen of verwijderen. Dit mits een schrijven gericht aan Twin Consult bvba, Henningenlaan 38, 2990 Loenhout.

Contacteer ons!

  Twin Consult bvba
Henningenlaan 38
2990 Loenhout
  info@twin-consult.biz
  +32 475 74 54 01
  BE0 831.793.212
  BNP Paris-Bas Fortis
BE95 0016 2872 3158

Volg ons ook op